Arina LevchenkoArina Levchenko

Nation : Ukraina

Height : 180cm

Body Size : 32 - 23.5 - 35

Dress Size : 4

Shoes Size : 9.5

Hair Color : Dark Blonde

Eyes Color : Grey' 2  > [ Ukraine ]' 카테고리의 다른 글

[Model] Arina Levchenko  (0) 2015.07.09
[Model] Anna Saminina  (0) 2015.04.15
[Model] Anna Rudenko  (0) 2015.04.15
[Model] Appoline Rozhdestvenska  (0) 2015.04.14
[Model] Valeriya Romaschenko  (0) 2015.04.13
[Model] Olha Remez  (0) 2015.04.12
posted by 두대

Anna SamininaAnna Saminina

Nation : Ukraine

Place of Birth : Donetsk, Ukraine

Date of Birth : 28th of April, 1993

Height : 175cm

Body Size : 33 - 23 - 33

Dress Size : 3

Hair Color : Dark Blonde

Eyes Color : Blue
Rachel Ballinger & Anna Saminina


' 2  > [ Ukraine ]' 카테고리의 다른 글

[Model] Arina Levchenko  (0) 2015.07.09
[Model] Anna Saminina  (0) 2015.04.15
[Model] Anna Rudenko  (0) 2015.04.15
[Model] Appoline Rozhdestvenska  (0) 2015.04.14
[Model] Valeriya Romaschenko  (0) 2015.04.13
[Model] Olha Remez  (0) 2015.04.12
posted by 두대

Anna RudenkoAnna Rudenko

Nation : Ukraine

Year of Birth : 1991

Height : 175cm

Body Size : 30.5 - 22.5 - 32

Dress Size : 4

Shoes Size : 7

Hair Color : Brown

Eyes Color : Grey


' 2  > [ Ukraine ]' 카테고리의 다른 글

[Model] Arina Levchenko  (0) 2015.07.09
[Model] Anna Saminina  (0) 2015.04.15
[Model] Anna Rudenko  (0) 2015.04.15
[Model] Appoline Rozhdestvenska  (0) 2015.04.14
[Model] Valeriya Romaschenko  (0) 2015.04.13
[Model] Olha Remez  (0) 2015.04.12
posted by 두대

Appoline RozhdestvenskaAppoline Rozhdestvenska

Nation : Ukraine

Place of Birth : Berdichev, Ukraine

Date of Birth : 4th of October, 1993

Height : 177cm

Body Size : 32.5 - 23.5 - 34.5

Dress Size : 2-4

Shoes Size : 8

Hair Color : Light Brown

Eyes Color : Blue

' 2  > [ Ukraine ]' 카테고리의 다른 글

[Model] Anna Saminina  (0) 2015.04.15
[Model] Anna Rudenko  (0) 2015.04.15
[Model] Appoline Rozhdestvenska  (0) 2015.04.14
[Model] Valeriya Romaschenko  (0) 2015.04.13
[Model] Olha Remez  (0) 2015.04.12
[Model] Tetyana Piskun  (0) 2015.04.11
posted by 두대

Valeriya RomaschenkoValeriya Romaschenko

Nation : Ukraine

Year of Birth : 1993

Height : 178cm

Body Size : 32 - 25 - 35

Dress Size : 4

Shoes Size : 9.5

Hair Color : Brown

Eyes Color : Green


' 2  > [ Ukraine ]' 카테고리의 다른 글

[Model] Anna Rudenko  (0) 2015.04.15
[Model] Appoline Rozhdestvenska  (0) 2015.04.14
[Model] Valeriya Romaschenko  (0) 2015.04.13
[Model] Olha Remez  (0) 2015.04.12
[Model] Tetyana Piskun  (0) 2015.04.11
[Model] Mila Krasnoiarova  (0) 2015.04.08
posted by 두대

Olha RemezOlha Remez

Nation : Ukraine

Place of Birth : Kiev, Ukraine

Date of Birth : 22th of June

Height : 177cm

Body Size : 32 - 24 - 34

Dress Size : 2

Shoes Size : 10

Hair Color : Blonde

Eyes Color : Blue
' 2  > [ Ukraine ]' 카테고리의 다른 글

[Model] Appoline Rozhdestvenska  (0) 2015.04.14
[Model] Valeriya Romaschenko  (0) 2015.04.13
[Model] Olha Remez  (0) 2015.04.12
[Model] Tetyana Piskun  (0) 2015.04.11
[Model] Mila Krasnoiarova  (0) 2015.04.08
[Model] Elina Ivanova  (0) 2015.04.07
posted by 두대

Tetyana PiskunTetyana Piskun

Nation : Ukraine

Date of Birth : 15th of November

Height : 178cm

Body Size : 32.5 - 24 - 35

Dress Size : 4

Shoes Size : 9

Hair Color : Dark Blonde

Eyes Color : Brown' 2  > [ Ukraine ]' 카테고리의 다른 글

[Model] Valeriya Romaschenko  (0) 2015.04.13
[Model] Olha Remez  (0) 2015.04.12
[Model] Tetyana Piskun  (0) 2015.04.11
[Model] Mila Krasnoiarova  (0) 2015.04.08
[Model] Elina Ivanova  (0) 2015.04.07
[Model] Katya Kulizhka  (0) 2014.09.23
posted by 두대

Mila KrasnoiarovaMila Krasnoiarova

Nation : Sweden

Place of Birth : Mariupol, Ukraine

Date of Birth : 21th of January

Height : 177cm

Body Size : 31.5 - 23.5 - 34.5

Dress Size : 2-4

Shoes Size : 9

Hair Color : Lighr Brown

Eyes Color : Blue


' 2  > [ Ukraine ]' 카테고리의 다른 글

[Model] Olha Remez  (0) 2015.04.12
[Model] Tetyana Piskun  (0) 2015.04.11
[Model] Mila Krasnoiarova  (0) 2015.04.08
[Model] Elina Ivanova  (0) 2015.04.07
[Model] Katya Kulizhka  (0) 2014.09.23
[Model] Alexandra Oleynik  (0) 2014.09.22
posted by 두대

Elina IvanovaElina Ivanova

Nation : Ukraine

Height : 178cm

Body Size : 33 - 25.5 - 33

Dress Size : 2

Shoes Size : 8.5

Hair Color : Brown

Eyes Color : Green

' 2  > [ Ukraine ]' 카테고리의 다른 글

[Model] Tetyana Piskun  (0) 2015.04.11
[Model] Mila Krasnoiarova  (0) 2015.04.08
[Model] Elina Ivanova  (0) 2015.04.07
[Model] Katya Kulizhka  (0) 2014.09.23
[Model] Alexandra Oleynik  (0) 2014.09.22
[Model] Nataliya Gotsiy  (0) 2014.09.18
posted by 두대
Katya Kulizhka

Katya Kulizhka
Nation : Ukraine
Height : 174cm
Body Size : 31-23-33
Dress Size : 3
Shoes Size : 6
Hair Color : Light Brown
Eyes Color : Blue / Grey


Katya Kulyzhka & Shron Kavjian & Mina CvetkovicKatya Kulyzhka & Shron Kavjian & Mina CvetkovicKatya Kulyzhka & Shron Kavjian & Mina Cvetkovic' 2  > [ Ukraine ]' 카테고리의 다른 글

[Model] Mila Krasnoiarova  (0) 2015.04.08
[Model] Elina Ivanova  (0) 2015.04.07
[Model] Katya Kulizhka  (0) 2014.09.23
[Model] Alexandra Oleynik  (0) 2014.09.22
[Model] Nataliya Gotsiy  (0) 2014.09.18
[Model] Alyona Osmanova  (0) 2014.09.18
posted by 두대